Οι αλλαγές της ΔΕΗ στα οικιακά τιμολόγια
από 1 Σεπτεμβρίου 2019

 • Μείωση έκπτωσης συνέπειας από 10% σε 5%
 • Αναπροσαρμογή τιμολογίων
 • Έως 2000 kWh από 0,0946 σε 0,11058 (αύξηση 16,4%)
  > 2000 kWh από 0,10252 σε 0,11936(αύξηση 19,4%)
  Νυχτερινό από 0,0661 σε 0,07897 (αύξηση 19,5%)
 • Ρήτρα Εκπομπών Ρύπων ως προληπτικό μέτρο από 1/11
 • Έκπτωση 50% στο ανταγωνιστικό σκέλος του ΚΟΤ για άτομα σε μηχανική υποστήριξη
Όπως φαίνεται στο γράφημα, αλλάζοντας πάροχο ρεύματος η οικονομία στο κόστος του ρεύματος είναι αισθητή από τον πρώτο κίολας λογαριασμό. Ενδεικτικά καταναλώνοντας 1600 kWh / 4μηνο το κόστος μειώεται έως και 45%, ενώ με κατανάλωση 2100 kWh / 4μηνο το κόστος μειώνεται έως και 62%.
Ή με πιο απλά λόγια, για ένα σπίτι που μένει μια τετραμελής οικογένεια μπορείς να εξοικονομήσεις τουλάχιστον 53€ κάθε τετράμηνο.
 • Οικονομία χρήματος για κατανάλωση 1600 kWh / 4μηνο - 45%45%
 • Οικονομία χρήματος για κατανάλωση 2100 kWh / 4μηνο - 62%62%