Ασφαλιστικά Πακέτα


Ασφάλεια
Αυτοκινήτου


Κυβικά Τρίμηνο Εξάμηνο Ετήσιο
έως 800 cc 27,00€ 46,00€ 87,00€
έως 1000 cc 29,00€ 49,00€ 94,00€
έως 1300 cc 32,00€ 55,00€ 104,00€
έως 1500 cc 37,00€ 63,00€ 119,00€
έως 2100 cc 40,00€ 68,00€ 129,00€
έως 3000 cc 41,00€ 70,00€ 133,00€
από 3000 cc και άνω
ανεξαρτήτως κυβισμού
46,00€ 79,00€ 149,00€

Πακέτο 7 καλύψεων


Ασφάλεια
Μοτοσυκλέτας


Κυβικά Εξάμηνο Χρόνος
έως 50cc 19,00€ 37,00€
έως 125 cc 32,00€ 60,00€
έως 250 cc 35,00€ 68,00€
έως 400 cc 47,00€ 83,00€
πάνω από 500 cc από 47,00€ από 83,00€

Ασφάλεια
Ταξί


Τρίμηνο 95€
Τετράμηνο 127€
Εξάμηνο 189€
Έτος 359€

Ανεξαρτήτως Κυβισμού


Ασφάλεια Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ)


Ίπποι Τρίμηνο
έως 20 107,00€
έως 30 124,00€
έως 40 142,00€
έως 55 152,00€
έως 75 181,00€
πάνω από 75 από 208,00€
Ρυμουλκά 23,00€

Ασφάλεια
Ζωής - Υγείας

Νοσοκομειακές Καλύψεις


Αποκτήστε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε κρατικά και ιδιωτικά Νοσοκομεία με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο. Βρείτε τη λύση που θα σας απαλλάξει από το άγχος των ελλείψεων των παροχών του κρατικού φορέα και θα τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή περίθαλψη.


Ασφάλεια
Κατοικίας


Από 1€ / τ.μ.
Καλύψεις Πυρός, Κλοπής κ.ά.

Το σπίτι μας είναι ο χώρος στον οποίο περνάμε μεγάλο διάστημα της ζωής μας, και πολλές όμορφες στιγμές. Αποτελεί όμως και ένα ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο. Κατανοώντας λοιπόν ποσό σημαντικό είναι για εσάς, σας προσφέρουμε ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, που ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφάλιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, το στεγαστικό σας δάνειο και τους κοινόχρηστους χώρους.